אנחנו נאתר עבורכם כספים אבודים – 24/7!

במסגרת הבדיקה שאנו מבצעים, נאתר עבורכם את כל הכספים הפנסיוניים שלכם, אנו נאתר כספים שנחסכו עבורכם מיום שנולדתם – בין אם על ידכם/הוריכם או על ידי המעסיק.
בפגישה הדיגיטלית שנערכת עם מומחה מטעמנו שהינו מורשה משרד האוצר, אנו משלבים גם הסבר מפורט וגם דו"ח מרכז של כל הכספים

מצאו לי כספים אבודים !