אנחנו נאתר עבורכם כספים אבודים – 24/7!

במסגרת הבדיקה שאנו מבצעים, נאתר עבורכם את כל הכספים הפנסיוניים שלכם, אנו נאתר כספים שנחסכו עבורכם מיום שנולדתם – בין אם על ידכם ובין אם על ידי הוריכם.
בפגישה הדיגיטלית שנערכת עם מומחה מטעמנו שהינו מורשה משרד האוצר, אנו משלבים גם הסבר מפורט וגם דו"ח מרכז של כל הכספים

מצאו לי כספים אבודים !