מחירי ביטוח בריאות בהפניקס והנחות

ישנם כיסוים רבים וגם מספר מסלולים מומלצים - חבילות ילדודס / יאנגס / חיים בשיא / משפחה פלוס / צעירים לנצח , כמו כן יש תעדוף לחברי קופ''ח באופן התנהלות וטיפול במקרה תביעה ולכן חשוב להצטרף לביטוח בריאות בהפניקס בליווי מומחה עידן דיגיטלי

בחרו את ביטוח הבריאות בהפניקס יחד עם המומחים