מחירי ביטוח בריאות במגדל והנחות

- חבילות בסיס / משלים שב''ן / מהשקל הראשון - ישנם כיסוים רבים וגם מספר מסלולים מומלצים כמו כן יש תעדוף לחברי קופ''ח באופן התנהלות וטיפול במקרה תביעה ולכן חשוב להצטרף לביטוח בריאות במגדל בליווי מומחה עידן דיגיטלי

בחרו את ביטוח הבריאות במגדל יחד עם המומחים